วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ปราสาทสัจธรรมปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth)  ตั้งอยู่  ณ บริเวณอ่าววงพระจันทร์  แหลมราชเวช   ตำบลนาเกลือ  ในเนื้อที่  80 ไร่  งดงามด้วย  “สถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก”  ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า  “วังโบราณ”   บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า “ปราสาทไม้”  แต่เจ้าของความคิดและผู้ดำเนินการก่อสร้าง  คือ  คุณเล็ก วิริยะพันธุ์  (ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ)  เรียกอาคารแห่งนี้ว่า “ปราสาทสัจธรรม” 

ปราสาทสัจธรรมเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2524  จวบจนปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง  ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีต  มีการใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย  หรือใส่สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณ  ตัวปราสาทเป็นทรงจัตุรมุข  สูง 100 เมตร  กว้าง 100 เมตร  แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร   ทั้งภายนอกและภายใน  กล่าวกันว่างามดั่งเทพนฤมิต  สะท้อนแนวคิดนามธรรมออกมาตีแผ่เป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้    สื่อถึงความสำคัญของศาสนาและปรัชญาตะวันออก
ที่ตั้ง : เลขที่ 206/2  หมู่ 5 แหลมราชเวช  อ่าววงพระจันทร์  ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง  ห่างจากพัทยาใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
การเดินทาง : ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 ตรงเข้าไปจนเกือบสุดซอย  มีซุ้มประตูขนาดใหญ่ของปราสาทสัจธรรมอยู่ทางขวามือ 
เวลาทำการ : 08.00-17.00 น.  ทุกวัน
ค่าเข้าชม :  ผู้ใหญ่  500 บาท  เด็ก  250 บาท
ติดต่อ : โทร. 0-3836-78150-3836-72290-3822-5407

เมืองจำลองสยาม

เมืองจำลองสยาม  (Mini  Siam) เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529  ปัจจุบันเป็นสถานที่จำลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่สำคัญของทั้งไทยและต่างประเทศ  ด้วยอัตราส่วนย่อ  1 ต่อ 25  โดยแบ่งเป็นเมืองจำลองสยาม  และเมืองจำลองยุโรป  ภายในพื้นที่ขนาด 29 ไร่  เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดมหาธาตุสุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  สะพานพระราม 9  ปราสาทหินพิมาย  วัดอรุณราชวราราม  สะพานทาวเวอร์บริดจ์  ดิโอเปร่าเฮาส์  หอไอเฟล  หอเอนปิซ่า  และเทพีเสรีภาพ  เป็นต้น  มาเที่ยวที่นี่เพียงแห่งเดียว  จึงเหมือนกับได้เดินทางทั่วไทยและทั่วโลกภายในวันเดียว
ที่ตั้ง : ริมถนนสุขุมวิท  หลัก กม. 143  อำเภอบางละมุง  ถ้ามาจากเมืองชลบุรีจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าพัทยาเหนือ
การเดินทาง : สามารถมาถึงได้โดยสะดวก  ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทางสายชลบุรี-พัทยา  เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนใหญ่  เมื่อลงรถแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร  แล้วเข้าสู่ส่วนจัดแสดงได้เลย
เวลาทำการ : 07.00-22.00 น.  ทุกวัน  โดยในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟประดับอย่างสวยงาม
ค่าเข้าชม : คนไทย  ผู้ใหญ่ 100 บาท  เด็ก 50 บาท  ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 250 บาท  เด็ก 120 บาท 
ติดต่อ : โทร. 0-3872-73330-3872-7666  โทรสาร  0-3842-1555
เมืองจำลองสยาม  (Mini  Siam) เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529  ปัจจุบันเป็นสถานที่จำลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่สำคัญของทั้งไทยและต่างประเทศ  ด้วยอัตราส่วนย่อ  1 ต่อ 25  โดยแบ่งเป็นเมืองจำลองสยาม  และเมืองจำลองยุโรป  ภายในพื้นที่ขนาด 29 ไร่  เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดมหาธาตุสุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  สะพานพระราม 9  ปราสาทหินพิมาย  วัดอรุณราชวราราม  สะพานทาวเวอร์บริดจ์  ดิโอเปร่าเฮาส์  หอไอเฟล  หอเอนปิซ่า  และเทพีเสรีภาพ  เป็นต้น  มาเที่ยวที่นี่เพียงแห่งเดียว  จึงเหมือนกับได้เดินทางทั่วไทยและทั่วโลกภายในวันเดียว
ที่ตั้ง : ริมถนนสุขุมวิท  หลัก กม. 143  อำเภอบางละมุง  ถ้ามาจากเมืองชลบุรีจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าพัทยาเหนือ
การเดินทาง : สามารถมาถึงได้โดยสะดวก  ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทางสายชลบุรี-พัทยา  เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนใหญ่  เมื่อลงรถแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร  แล้วเข้าสู่ส่วนจัดแสดงได้เลย
เวลาทำการ : 07.00-22.00 น.  ทุกวัน  โดยในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟประดับอย่างสวยงาม
ค่าเข้าชม : คนไทย  ผู้ใหญ่ 100 บาท  เด็ก 50 บาท  ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 250 บาท  เด็ก 120 บาท 
ติดต่อ : โทร. 0-3872-73330-3872-7666  โทรสาร  0-3842-1555
เมืองจำลองสยาม  (Mini  Siam) เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529  ปัจจุบันเป็นสถานที่จำลองปูชนียสถานและโบราณสถานที่สำคัญของทั้งไทยและต่างประเทศ  ด้วยอัตราส่วนย่อ  1 ต่อ 25  โดยแบ่งเป็นเมืองจำลองสยาม  และเมืองจำลองยุโรป  ภายในพื้นที่ขนาด 29 ไร่  เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดมหาธาตุสุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  สะพานพระราม 9  ปราสาทหินพิมาย  วัดอรุณราชวราราม  สะพานทาวเวอร์บริดจ์  ดิโอเปร่าเฮาส์  หอไอเฟล  หอเอนปิซ่า  และเทพีเสรีภาพ  เป็นต้น  มาเที่ยวที่นี่เพียงแห่งเดียว  จึงเหมือนกับได้เดินทางทั่วไทยและทั่วโลกภายในวันเดียว
ที่ตั้ง : ริมถนนสุขุมวิท  หลัก กม. 143  อำเภอบางละมุง  ถ้ามาจากเมืองชลบุรีจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าพัทยาเหนือ
การเดินทาง : สามารถมาถึงได้โดยสะดวก  ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทางสายชลบุรี-พัทยา  เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนใหญ่  เมื่อลงรถแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร  แล้วเข้าสู่ส่วนจัดแสดงได้เลย
เวลาทำการ : 07.00-22.00 น.  ทุกวัน  โดยในยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟประดับอย่างสวยงาม
ค่าเข้าชม : คนไทย  ผู้ใหญ่ 100 บาท  เด็ก 50 บาท  ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 250 บาท  เด็ก 120 บาท 
ติดต่อ : โทร. 0-3872-73330-3872-7666  โทรสาร  0-3842-1555

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

วิหารเซียน


วิหารเซียน (อเนกกุศลศาลา) เป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนชั้นสูงที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย  อาคารใหญ่มีรูปทรงเป็นวิหารแบบจีนสูงสามชั้น มีกลุ่มศาลาเก๋งเป็นบริวารโดยรอบ การจัดวางตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชาภูมิลักษณ์หรือฮวงจุ้ย ส่วนการประดับตกแต่งภายในอาคารเป็นไปตามคตินิยมและความเชื่อทางเทววิทยาของชาวจีน  จึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสูง

วิหารเซียนมีชื่อภาษาจีนว่า “ต้า ผู่ อี่”  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างวิหารเซียนขึ้นในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ใช้พื้นที่ประมาณ 7 ไร่  การดำเนินงานในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้าง และพระราชทานนามอาคารว่า “อเนกกุศลศาลา”  การก่อสร้างใช้เวลา 4 ปี 6 เดือน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2536  มีสถานที่สำคัญ  เช่น  หอเซียนหรือหอกลางเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อปิดทองของลื้อท่งปิง    พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะจีนและวัตถุโบราณล้ำค่า   รวมถึงรูปสลักหินแกรนิตขนาดใหญ่จากจีนหลายสิบชิ้น  เป็นต้น
ที่ตั้ง : อยู่ใกล้วัดญาณสังวราราม  ริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ  ห่างจากวัดญาณฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร
การเดินทาง : ใช้เส้นทางเดียวกับที่ไปวัดญาณสังวราราม  มีทางแยกขวาริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ  ช่วงก่อนถึงวัดญาณฯ ประมาณ 500 เมตร  เลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางจะเห็นอาคารทรงจีนโดดเด่นอยู่ริมฝั่งตรงข้าม
เวลาทำการ : 08.00-17.00 น.  ทุกวัน 
ค่าเข้าชม : คนละ 50 บาท

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร


วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ  สมเด็จพระสังฆราช  และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก  บริเวณทางเข้าวัดมีศาลานานาชาติ  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่างๆ  ตั้งอยู่เรียงรายริมสระน้ำ  ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง  พระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสุมพุทธเจ้า  และพระธาตุของพระอรหันต์สาวก  วิหารพระญาณเรศร์  วิหารพระศรีอริยเมตไตรย  พระพุทธไพรีพินาศ  ฯลฯ  และด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาสูง  จึงสามารถมองออกไปเห็นทัศนียภาพของเขตวัดจรดเมืองพัทยาได้กว้างไกลสุดสายตา 
ที่ตั้ง : อยู่ริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ  อำเภอสัตหีบ  ห่างจากหาดจอมเทียนประมาณ 15 กิโลเมตร
การเดินทาง : จากหาดจอมเทียนหรือพัทยาไปตามถนนสุขุมวิท  มุ่งหน้าอำเภอสัตหีบ  ผ่านชุมชนบ้านอำเภอไปเล็กน้อย  สังเกตหลัก กม. 160 เลยไปอีกราว 500 เมตร  เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กิโลเมตร
เวลาทำการ : ประมาณ 06.00-18.00 น.  ทุกวัน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
ติดต่อ : โทร. 0-3823-7506

เขาชีจรรย์


เขาชีจรรย์  เป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินนำไปใช้ในการก่อสร้าง  ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวร  ทรงเสียดายลักษณะภูมิทัศน์อันสง่างามของเขาลูกนี้  จึงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์ไว้  และได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ใน พ.ศ.  2539  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพระพุทธรูปนี้ว่า  “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา”  แปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุงดังมหาวชิระ”

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร  ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา  มีความสูง 109 เมตร  หน้าตักกว้าง 70 เมตร  ฐานบัวหรือบัลลังก์สูง 21 เมตร  รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร  โดยเป็นการระเบิดเจาะเนื้อหินให้เป็นลายเส้น  แล้วใช้โมเสกทองประดับเข้าไปตามรอยเส้น  เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาต้องหน้าผา  จึงเกิดประกายสีทองราวกับองค์พระกำลังเปล่งประกาย  ด้านหน้าองค์พระมีลานอเนกประสงค์  สวนร่มรื่น  สระบัว  และสวนหิน  ในเนื้อที่ 15 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านเขาชีจรรย์   อำเภอสัตหีบ  ห่างจากวัดญาณสังวราราม  ไปประมาณ 5 กิโลเมตร
การเดินทาง : จากวัดญาณสังวราราม  ไปตามทางเดียวกับวิหารเซียน  ผ่านวิหารเซียนไปตามเส้นทางหลัก  และมีป้ายบอกทางไปอีก 3 กิโลเมตร  หรือจากถนนสุขุมวิท  เข้าทางแยกที่เลยแยกวัดญาณสังวรารามไปราว 500 เมตร  เส้นทางจะตรงถึงเขาชีจรรย์  ระยะทางจากถนนสุขุมวิท  6 กิโลเมตร
เวลาทำการ : 06.00-18.00 น.  ทุกวัน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เกาะล้าน


เกาะล้าน  เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานานหลายสิบปีแล้ว  เนื่องจากอยู่ใกล้กับพัทยา   จึงเดินทางถึงกันได้โดยสะดวก  ตัวเกาะล้านมีความยาว 5 กิโลเมตร  กว้าง 2 กิโลเมตร  มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง  ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำ  ดูปะการัง  เล่นกีฬาทางน้ำ  เช่น  เรือลากร่ม (พาราเซลลิ่ง)  เรือสกี  สกู๊ดเตอร์  โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน  หาดทองหลาง  หาดนวล  และหาดเทียน  ส่วนหาดแสมบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น  บริเวณเกาะล้านและเกาะเล็กๆโดยรอบ  อย่างเกาะครก-เกาะสาก  เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการัง  ทั้งแบบน้ำตื้นและน้ำลึก  รวมทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกเรียนดำน้ำ  และแหล่งตกปลาที่สำคัญ

จุดท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะล้าน  ได้แก่

ท่าหน้าบ้าน  เป็นท่าเรือของชุมชนเกาะล้าน  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเรือเมล์จะไปถึง  เมื่อมองย้อนกลับไปยังฝั่งจะเห็นเมืองพัทยาและหาดจอมเทียนที่มีตึกสูงเรียงรายตลอดแนวชายฝั่ง  นับเป็นจุดชมเมืองพัทยาที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง

หาดแสม
  เป็นหาดทรายขาวเนียนละเอียดทอดยาวประมาณ 800 เมตร  เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่ดี  ในอดีตเคยมีการพบแร่ทองคำและเป็นที่มาของชื่อแหลมทอง  ทางหัวหาดด้านเหนือมีศาลเจ้าแม่แหลมทองที่ชาวเกาะล้านเคารพสักการะ

หาดเทียน
  อยู่ด้านเหนือของแหลมทอง  ชายหาดหันหน้าตรงหัวเกาะไผ่  ตัวหาดทรายขาวยาว 500 เมตร  ริมหาดมีต้นไม้ร่มรื่น  และเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม

หาดตาแหวน  เป็นหาดที่มีความสวยงาม  ทรายขาวเนียนละเอียดทอดยาว 800 เมตร  น้ำใส  คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวและเครื่องเล่นทางน้ำ  เป็นจุดหลักของกรุ๊ปทัวร์ที่มาลงเล่นน้ำและกินอาหาร  ไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสงบ  ถ้าสนใจควรหาโอกาสไปเที่ยวหลัง 16.00 น.  เมื่อกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับหมดแล้ว

หาดทองหลาง  อยู่ต่อเนื่องกับหาดตาแหวนทางด้านทิศเหนือ  โดยมีแหลมหินคั่นอยู่  แต่ทางรถยนต์ต้องเข้าคนละเส้นทางกัน  บรรยากาศของหาดนี้มักคึกคักไปด้วยกรุ๊ปทัวร์คล้ายหาดตาแหวน  แต่เบาบางกว่า  ชายหาดมีความยาวประมาณ 500 เมตร

หาดสังวาล  เป็นชายหาดเล็กๆ  ยาวเพียง 150 เมตร  มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำใส  เหนือชายหาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่  นับเป็นชายหาดที่เหมาะสำหรับคนรักสงบอย่างแท้จริง

หาดนวล  อยู่ในส่วนใต้สุดของเกาะล้าน  ตัวหาดยาวประมาณ 350 เมตร  ทรายไม่ขาวสวยเหมือนหาดอื่น  แต่เป็นจุดดำน้ำตื้นที่ดี  และเป็นบริเวณที่พบแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะล้านเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่ง  นิยมนำมาทำเครื่องรางพกติดตัว  เพื่อให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ

เกาะสาก-เกาะครก
  เกาะสากเป็นเกาะเล็กๆ รูปเกือกม้าอยู่ทางเหนือของเกาะล้าน  ห่างกันเพียง 600 เมตร  มีหาดทรายขาวสวยยาวประมาณ 250 เมตร  อยู่ด้านเหนือของเกาะ  สงบเงียบเป็นส่วนตัวมาก  ต้องเหมาเรือจากเกาะล้านไป  หรือเหมาจากพัทยาราคาเท่ากับไปเกาะล้าน  มีบ้านพักเปิดบริการ  แต่ต้องโทร. จองล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์  นอกจากนี้ยังควรเตรียมอาหารสดและเครื่องปรุงไปด้วย  ส่วนเครื่องครัวที่บ้านพักมีให้
 สำหรับที่เกาะครกนั้นมีหาดทรายเล็กๆ  ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ  แต่นักท่องเที่ยวนิยมดำน้ำดูปะการัง  ซึ่งอาจไม่คุ้มกับค่าเหมาเรือไป
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปราว  7.5 กิโลเมตร 
การเดินทาง : นั่งเรือโดยสารประมาณ 45 นาที  แต่ถ้าเป็นเรือเร็วใช้เวลาเพียง 15 นาที  มีเรือโดยสารออกจากท่าพัทยาใต้ไปเกาะล้านทุกวัน  เที่ยวไป  ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น.  เที่ยวกลับ มี 2 รอบ  เวลา 12.00 น. และ 14.00 น.  อัตราค่าโดยสาร  คนละ 20 บาท  ที่เกาะล้านเรือจอดบริเวณท่าหน้าบ้าน  หากเดินทางต่อไปชายหาดอื่น  สามารถเช่าเรือหางยาวหรือรถรับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีบริการเรือเร็วให้เช่าอยู่ทั่วไปตามชายหาดพัทยา  อัตราค่าเช่าประมาณ 1,500-2,000 บาท  สามารถแวะเที่ยวได้หลายหาด  แล้วแต่จะตกลงกัน
เวลาทำการ : ท่องเที่ยวตลอดเวลา
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

สวนนงนุช


สวนนงนุช  (Nong Nooch Tropical Botanical Garden) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กว่า 1,500 ไร่  ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  เช่น  สวนกล้วยไม้  เฟิน  สับปะรดสี  สวนไม้พุ่มไม้ดัด  สวนปาล์มจากทั่วทุกมุมโลก  สวนตะบองเพชรและไม้อวบน้ำ   สวนบอนไซ  สวนเฟื่องฟ้า  สวนโมก  สวนน้ำพุ   สวนหิน  สวนฝรั่ง  สวนผีเสื้อ  สวนรถไฟจำลอง  สโตนเฮนจ์  ฯลฯ  พร้อมที่พักเป็นเรือนไม้สักทรงไทย  มีห้องประชุมสัมมนา  สวนสัตว์  และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  ประกอบด้วยการฟ้อนรำพื้นเมือง  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว   กีฬาพื้นบ้าน  และการแสดงของช้าง

เดิมพื้นที่สวนนงนุชเคยเป็นสวนผลไม้มาก่อน  กระทั่งปี พ.ศ. 2497  คุณพิสิทธิ์และคุณนงนุช  ตันสัจจา ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ไว้  แล้วจัดเป็นสวนให้ประชาชนเข้าชม  โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันนี้สวนนงนุชกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าเยี่ยมชมประมาณวันละ 2,000 คน
ที่ตั้ง : เลขที่ 34/1 หมู่ 7 นาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ 
การเดินทาง : อยู่ห่างจากปากทางเข้าพัทยาใต้ 18 กิโลเมตร  โดยแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท  บริเวณ กม. 163 เข้าไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร
เวลาทำการ : 08.00-18.00 น.  ทุกวัน
ค่าเข้าชม : คนไทย  ผู้ใหญ่ 100 บาท  เด็ก 50 บาท   ชาวต่างชาติ 200 บาท
ติดต่อ : โทร. 0-3870-9358-61, 0-3823-81580-384-29321  โทรสาร 0-3823-8160
สำนักงานกรุงเทพฯ  โทร. 0-2252-17680-2251-2161  โทรสาร  0-2252-9975